Author Archives: admin

Priset stiger för Norrviken

Priset för Norrviken kan bli betydligt högre än det som Lilla Båstad skulle betala. Men ännu har bolaget inte formellt dragit sig ur affären.

BÅSTAD. Exploatörer, Norrvikens trädgårdssällskap och privatpersoner har anmält sig som intressenter till Norrviken. I ett nyhetsbrev berättar sällskapet att de har överlämnat sina driftsplaner till konkursförvaltaren, men att de fortfarande jobbar på att försöka lösa den ekonomiska frågan. Under tiden blir allt fler intresserade av att köpa anläggningen, enligt konkursförvaltare Ingmar Grönvall.

– Jag är inte i mål i mina tankar om vad som ska ske än. Intressenterna ökar hela tiden. Det handlar om fastighetsbolag, exploatörer, byggfirmor och privatpersoner, säger Ingmar Grönvall.

Läs mer här

Träd kan fällas för att bygga ut Bakfickan

Sands Bakficka behöver större lokaler, men en utbyggnad av caféet kräver att flera stora träd att fälls.

BÅSTAD. Café Bakfickan är trångbott i sina lokaler i hamnen och Båstad Tennis och Hotell AB har därför ansökt om planläggning av Badhusparken för att kunna bygga ut. Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för en mindre del av hamnområdet.

– Det är en oerhört specifik plan. De klarar inte riktigt av sin verksamhet i de nuvarande lokalerna, det är egentligen en arbetsmiljöfråga, säger kommunens samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg.

Den planerade utbyggnaden innebär en invändig ombyggnad, samt en tillbyggnad, med soprum och mer serveringsyta, på 100 kvadratmeter österut längs med tennisbanorna.

– Vi har sett behovet kring Bakfickan och vi vill tillföra något, året runt och särskilt under sommaren när det är högt tryck, säger Anders Nelson, vd för Båstad Tennis och Hotell AB.

Läs mer