Träd kan fällas för att bygga ut Bakfickan

Sands Bakficka behöver större lokaler, men en utbyggnad av caféet kräver att flera stora träd att fälls.

BÅSTAD. Café Bakfickan är trångbott i sina lokaler i hamnen och Båstad Tennis och Hotell AB har därför ansökt om planläggning av Badhusparken för att kunna bygga ut. Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för en mindre del av hamnområdet.

– Det är en oerhört specifik plan. De klarar inte riktigt av sin verksamhet i de nuvarande lokalerna, det är egentligen en arbetsmiljöfråga, säger kommunens samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg.

Den planerade utbyggnaden innebär en invändig ombyggnad, samt en tillbyggnad, med soprum och mer serveringsyta, på 100 kvadratmeter österut längs med tennisbanorna.

– Vi har sett behovet kring Bakfickan och vi vill tillföra något, året runt och särskilt under sommaren när det är högt tryck, säger Anders Nelson, vd för Båstad Tennis och Hotell AB.

Läs mer

Leave a Reply

Your email address will not be published.